Monday, 16/12/2019
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 70
Tháng 12 : 1.213
  • - Tổ trưởng kiểm tra đồ dùng học tập của thành viên trong tổ , GV nghe HS báo cáo sự kiểm tra.B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài . Hoạt động 2 :Hướng dẫn thao tác kỹ thuật:Chú ý : Do bài này là bài thực hành tổng hợp nên GV không hướng dẫn kỹ từng ...
Tài nguyên