Friday, 05/06/2020
Giáo dục
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 06 : 91
  • Tập đọcBuôn Chư Lênh đón cô giáo.I-Mục tiêu:- Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm phù hợp nội dung từng đoạn. - Hiểu nội dung : Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành . ( Trả lời được câu hỏi 1,2,3 ...
Tài nguyên