Saturday, 11/07/2020
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 943
  • Tuần 1 Bài : 01 * Tổ chức lớp * Trò chơi vận động Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / I/ MỤC TIÊU: Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản. ...
  • 1 Thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013 Thể dục lớp 1 Bài 1: Làm quen - Trò chơi “Diệt các con vật có hạiI/ MỤC TIÊU: Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản. Biết làm theo giáo viên sửa ...
  • TUẦN 4 6 ngày 5 tháng 10 năm 2013Thể dục Bài 4: * Đội hình đội ngũ* Trò chơi “Diệt các con vật có hại”I.Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.- Nhận biết hướng để ...
Tài nguyên