Saturday, 11/07/2020
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 943
  • RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 2KHỐI 2rung chuông vàng Thể lệCuộc thi gồm tất cả thí sinh tham dự ở khối lớp 5. Các thí sinh được ngồi vào 1 sàn thi đấu, chuẩn bị bảng, bút lông, khăn lau. Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi. Thí sinh trả lời vào ...
  • TOÁNTIẾT 93. THỪA SỐ - TÍCHChuyển phép cộng thành thép nhân tương ứng:4 + 4 + 4 4 x 3 = 129 + 9 + 9 + 99 x 4 = 36 x 5 Thừa sốThừa sốTích = 10 Thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2014TOÁNTHỪA SỐ - TÍCHThừa số Thừa số Tích 2 x 5 Tích = 10 ...
Tài nguyên