Sunday, 17/11/2019
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 11 : 1.269
  • Đề thi HSG - Môn Toán:Lớp 31, Không tính tích, hãy so sánh các biểu thức sau:( 378+ 492) x 6 ( 398+ 472) x3 x2( 547+ 819) x 9 ( 517+ 859) x3 x32,Tìm số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 7 và hiệu các chữ số cũng là 7.3,Tìm X:81 : X = 3 x 3 ...
Tài nguyên