Saturday, 11/07/2020
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 943
  • 1. Kể tên các dãy núi chính ở Bắc Bộ.TL: Hoàng Liên Sơn,Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều2 Nêu đặc điểm v ề địa hình, khí hậu của dãy Hoàng liên SơnTL: - Địa hình: HLS là dãy núi cao, đồ sộ nhất Việt Nam: có nhiều đỉnh nhọn, sườn n úi rất ...
Tài nguyên